SPOLUPRÁCA

V súvislostisostálymrozvojom firmy a neustály mrozširovaní mvýrobnéhosortiment usmeotvorenínovým formá mspol upráceur čenýmpredo mácich a zahraničnýchve ľkoodb erateľov, t.j. sietesostavebným a všeobecnoobchodnýmtovarom, stavebnéveľkosklady, skladypalív, staníc s pohonnýmihmotami.

Distribúcia
Kamil Stawski
tel. 793 00 03 53
kamil.stawski@infinitum.waw.pl