Ekogroszek EcoCalor 22 mJ

Je ekohrášoknajvyššejkvality z mladéhokamennéhouhlia, na poľskomtrhuveľmi dobre známyužniekoľkorokov. Získal si uznanie vďakaprijateľnejcene a zároveňveľmidobrýmvýhrevným a vykurovacím parametrom. Strojovobalený do zatavených a vetranýchvriec, paletovaný (40 vriec na palete, t.j. 1 tona).

Parametrekvality:
- vykurovacieteploQis: cca. 25 000 kJ;
- výhrevnáhodnotaQi:cca. 22 000 kJ;
- popol: 4% - 8%;
- síra: 1,6%;
- zrnitosť: 10-25 mm;

EkohrášokEcoVip 25 mJ

Je ekohrášoknajvyššejkvality z mladéhokamennéhouhlia, charakterizovanývysokouvýhrevnosťou a nízkouspalovateľnosťou. Vzhľadom na svojevýhrevné a vykurovaciehodnoty je považovaný za najsilnešíekohrášok v našejponuke. Strojovobalený do zatavených a vetranýchvriec, paletovaný (40 vriec na palete, t.j. 1 tona).

- vykurovacieteploQi: ok. 25 000 kJ /kg;
- popol: > 4% - 8%
- síra: > 0,4%;
- zrnitosť: 6-25 mm.

Orechčierneuhlie23 mJ

Palivopre kachle na tuhépalivo, najlepšiaalternatíva k orechukamennéhouhlia. Je výbornýpočassilnýchmrazov a pritom si zachovávasvojuatraktívnucenu. Strojovobalený do zatavených a vetranýchvriec, paletovaný (40 vriec na palete, t.j. 1 tona).

Parametrekvality:
- vykurovacieteploQis: cca. 25 000 kJ;
- výhrevnáhodnotaQi: cca. 23 000 kJ;
- popol: 8%;
- zrnitosť: 40-80 mm;

Orechkamennéuhlie 26 mJ

Palivo do kachiel na tuhépalivo – orechnajvyššejkvality z kamennéhouhliacharakterizovanývysokouvýhrevnosťou a nízkymobsahomsíry. Strojovobalený do zatavených a vetranýchvriec, paletovaný (40 vriec na palete, t.j. 1 tona).

Parametrekvality:
- vykurovacieteplo– ok. 29 000kj/kg;
- výhrevnáhodnotaQi: ok. 26 000 kJ;
- popol: 10%;
- síra: 0,4%;
- zrnitosť: 40- 80 mm;

Drevenébrikety Kocka RUF

Drevenébrikety Kocka RUF súsilnozlisovanýmihličnatýmialebolistnatýmipilinami bez dodatočnýchsubstancií a pravidelnýmtvaromkocky. Užniekoľkorokovsatešiamimoriadnejpopulariteklientov. Balené do fóliovýchvriec po 10 kg, paletované (96 balení, t.j. 960 kg).

Parametrekvality:
- vykurovacieteplo18 000 kJ/kg; -vlhkosť: <10%;
- popol: <0,5% ;
- rozmerybrikety (d. x š. x v.): 150 mm x 60 mm x 90 mm;
- početkusovbalení: 12 ks.

Drevenébrikety PINI KAY

DrevenébriketyPINI KAY súsilnozlisovanýmilistnatýmipilinami bez dodatočnýchsubstanciínajčastejsie s prierezomosemuholníka. Vyznačujúsavysokouvykurovacouhodnotou, vysokoutvrdosťou a stopovýmobsahompeľu, vďakačomu si získalimedziklientmiveľkúpopularitu.Balenédo vriec z fóliecitlivej na teplo po 10 kg, paletované (96 balení)

Parametrekvality:
- vykurovacieteplo: 20 000 kJ/kg;
-vlhkosť: <8%;
- popol: <0,5% ;
- rozmerybrikety (d. x š. x v.): 300 mm x 50 mm x 50 mm;
- početkusovbalení: 12 ks.

Drevenébrikety Valec

DrevennébriketyValecsúsilnozlisovanýmiihličnatýmialebolistnatýmipilinami bez dodatočnýchsubstancií. Balené do vriecz fóliecitlivej na teplo po 10 kg, paletované (100 balení, t.j. 1 tona).

Parametrekvality:
- vykurovacieteplo: 19 000 kJ/kg;
- vlhkosť :<10%;
- popol: <0,5%;
- rozmerybrikety (d. x š. x v.): 300 mm x 80 mm;
- početkusovbalení: 6 ks.

Palivové drevo

Drevo na rozpalovaniesústarostlivovybrané kusy listnatéhodreva s minimálnouvlhkosťouzabalené do estetického a pohodlnéhobalenia. Charakteriskaproduktu: typ:kusy dreva s prírezom na presnýrozmer; obvyklýnázov:rozpalovaciedrevo; farba:svetlá.
Určenie:
-bežné kachle
-krby
Zloženie:
Výhrevnáhodnota ≈ 17 070 kJ/kg;
vlhkosť ≈ 8%;
popol ≈ 0,2%;
celkovýobsahsíry ≈ 0,3%.
Celkovášpecifikácia produktu:
- jutovévrece po 10L;
- paletovébalenie 100 vriec po 4 kg = 400kg ;
- jednorázová paleta s eurorozmermi 120cm x 80cm;
- zabezpečenéfólioustretch

STARTER

STARTERje novýmodernýrozpalovacíprostriedok, ktorýVámumožníprirozpalovaníkrbualebo grillu ušetriťčasprizachovanímaximálnehobezpečia a pohodlia. Je plneekologickým produktom - obsahujepiliny a ekologickýparafínlisovanýžehlený pod tlakom. Neobsahuježiadneprísady ani lepiacezložky. Spaľujesa do konca a zanechávapríjemnýzápach.
Použitie:
-krb,
-gril,
-kotol,
-kachle,
-ohnisko
Charakteristika:
- obsahujepiliny a ekologickýparafín;
- horícca. 20 min.;
- Zanechávapríjemnýzápach
- neobsahujeprípady a lepiacezložky;
- disponujeatestom PZH.

Pelety

Drevný produkt vytvorený z prírodnej suroviny: piliny, ihličnaté a listnaté stromy, bez akýchkoľvek umelých a neprírodných prísad. Vďaka minimálnemu obsahu popola a vysokému stupňu granulácie zabezpečuje stabilný proces spaľovania. Používaný predovšetkým v malých domácich inštaláciách. Neobyčajne populárny v krajinách západnej Európy a získavajúci čoraz väčšiu popularitu na domácom trhu. Balený vo vreciach po 20 kg uložených na palete (50 vriec/1 paleta).


Záhradkárska zemina

Ideálny prostriedok na zakladanie a ošetrovanie trávnikov a inej zeleninovo-záhradkárskej produkcie. Vďaka výnimočnej odolnosti voči poveternostným podmienkam dokonale uchováva vodu v množstvách bezpečných pre korene. Zlepšuje štruktúru, prevzdušňuje a zabezpečuje primeraný obsah vzduchu.

Granulácia: 10-30
Spôsob balenia: vrecia 50 L, 80 L

Borovicová kôra

Ideálny prostriedok na mulčovanie stromov a kríkov, ktorý zastavuje rozširovanie buriny a súčasne zabezpečuje vlhkosť pôdy a ochranu pred premŕzaním. Nemožno zabudnúť na dekoračnú funkciu pri vykladaní chodníkov a plôch v záhradke.

Spôsob balenia: vrecia 50 L, 80 L

Rašelina

Nevyhnutná pre získanie a udržanie správnej štruktúry pôdy a dosiahnutie jej vhodnej reakcie. Využívaná na políčkach, v záhradkách a záhradách pri sadení stromčekov a kríkov a na prípravu podložia pre črepníkové rastliny. V závislosti od druhu určená pre kyslomilné rastliny alebo rastliny citlivé na hodnotu pH.

Spôsob balenia: vrecia 50 L, 80 L

Vrecovaná posypová soľ

Ideálny prostriedok na rozmrazovanie a boj proti šmykľavým povrchom v zime, na rozpúšťanie snehu a ľadu na cestách a chodníkoch. Vďaka vhodnej granulácii maximálne využíva svoje vlastnosti. Obohatená prísadou proti hrudkovaniu. Strojovo balená do vriec po 10 kg alebo 25 kg, uložených na palete.

Posypová soľ krhlička

Ideálny prostriedok na rozmrazovanie a boj proti šmykľavým povrchom v zime, na rozpúšťanie snehu a ľadu na cestách a chodníkoch. Vďaka vhodnej granulácii maximálne využíva svoje vlastnosti. Obohatená prísadou proti hrudkovaniu. Ergonomické balenie v tvare krhličky (5 kg) zabezpečí komfort pri odstraňovaní snehu aj v tých najväčších mrazoch.